Strafbeschikking advocaat geregeld

Verzet strafbeschikking

Strafbeschikking & verzet instellen

Verzet tegen een strafbeschikking betekent dat u bezwaar instelt tegen de opgelegde straf. Hiervoor geldt een korte termijn! Na verzet tegen de strafbeschikking wordt de strafzaak behandeld bij een onafhankelijk politierechter. Als u geen verzet instelt zal de straf op uw strafblad worden aangetekend en wordt die definitief. U kunt hier problemen mee krijgen, als u een verklaring over het gedrag (VOG) nodig heeft, bijvoorbeeld voor een baan.

Een strafbeschikking wordt door een Officier van Justitie, dus de aanklager opgelegd. Het is belangrijk dat u weet dat een straf bij een rechter vaak lager is dan het voorstel van het Openbaar Ministerie. De richtlijn voor straf van de aanklager is vaak hoger dan de straf die in de rechtsprakijk wordt opgelegd. Ook wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van een vrijspraak of sepot in uw strafzaak, omdat er onvoldoende wetting en overtuigend bewijs aanwezig is.

Het is belangrijk dat u een advocaat inschakelt voor het instellen van verzet, zeker als u een strafbeschikking heeft ontvangen voor een misdrijf, zoals mishandeling, valsheid in geschrift of bedreiging.

Vul het formulier in voor direct gratis contact met een deskundig advocaat (klik hier)

Een strafbeschikking kan worden opgelegd tijdens een gesprek met de Officier van Justitie. Dat noemt men ook wel een om zitting of een tomzitting. U ontvang dan een uitnodiging voor een bespreking met een zogenaamd 'voornnemen van het opleggen van een strafbeschikking Tijdens dit gesprek wordt u dan een straf voorgesteld welke u kunt aanvaarden of weigeren. Onze ervaring als strafrechtadvocaat is dat het voor een verdachte vaak een kwestie is van 'ja of nee', of 'kiezen of delen'. U kunt weinig tot niets wijzigen aan dit 'voorstel' wat u wordt gedaan.

Als advocaat kunnen wij uw zaak al bij een om zitting bepleiten en een sepot of lage straf bespreken met de Officier van Justitie. Wij weten hoe wij de Officier van Justitie of parketsecretaris kunnen overtuigen geen of een lagere staf op te leggen en of het voorstel wel redelijk is, gezien de starf die een rechter zou opleggen.

Ga dus niet alleen naar een om zitting toe en accepteer niet zomaar uw strafbeschikking. Zeker niet voordat wij als uw advocaat de processtukken hebben opgevraagd en u inhoudelijk advies over uw strafzaak kunnen geven. Het gaat immers wel om een 'veroordeling' die op uw Documentatie (strafblad) wordt vermeld.

 

Verzet strafbeschikking & Advocaat

Als advocaat helpen u met het instellen van verzet. Door het instellen van verzet maakt u bezwaar tegen de strafbeschikking. Wij regelen dat dit tijdig en goed gebeurd en vragen het strafdossier voor u op.

Hierdoor wordt uw zaak alsnog door een onafhankelijk rechter beoordeeld die het verzet gegrond kan verklaren. Hiermee komt de strafbeschikking dan te vervallen en ook de opgelegde straf en aantekening van veroordeling op uw strafblad (Documentatie) wordt dan gewijzigd (verwijderd).

Als u het formulier invult bespreken wij gratis en  vrijblijvend met u de mogelijkheden in uw strafzaak. Ook vragen wij zo nodig de processtukken voor u op en stellen wij in overleg verzet (beroep/bezwaar) voor u in tegen de strafbeschikking. 

LET OP: Als u niets doet komt de straf en uw schuld binnen twee weken na de uitreiking van de strafbeschikking vast te staan!

Direct contact met een Advocaat

Vul het formulier in en een ervaren advocaat neemt gratis contact op voor uw strafbeschikking en verzet

uw gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding (controleer het slotje in uw adresbalk)

Verzet Strafbeschikking (Hoe werkt dat)

Niet eens met de strafbeschikking

Als je het niet eens bent met de strafbeschikking dan kan je verzet instellen. Dit is een soort bezwaarschrift. Het instellen van verzet kan in persoon bij de Officier van Justitie ('ten parkette') of schriftelijk door uzelf of een gemachtigd advocaat. Als u geen verzet instelt komt in rechte vast te staan dat u het ten laste gelegde feit heeft gepleegd en wordt dat op uw strafblad aangetekend.

Na het instellen van verzet wordt de inning van de boete of de exectutie van de opgelegde werkstraf opgeschort, tenzij u aantoonbaar te laat bent. 

Na het instellen van het verzet

Na het instellen van het verzet word de zaak alsnog voorgelegd aan een Politierechter, tenzij de Officier van Justitie zich bedenkt en de strafbeschikking alsnog intrekt of wijzigt.

Strafbeschikking en VOG: Een recente uitspraak

09-04-2016

Weigering VOG of VGB na strafbeschikking