Strafbeschikking advocaat geregeld

Strafbeschikking: Een gevaarlijke regeling!

 

Strafbeschikking: Wat is dat?

Een strafbeschikking is een aan u opgelegde straf, door de Officier van Justitie. Dat is de aanklager. Op grond van de wet OM Afdoening, is het Openbaar Ministerie al enige tijd bevoegd een straf aan u uit te delen, ook al komt daar geen rechter aan te pas. Het opleggen van een strafbeschikking is mogelijk, als u een strafbaar feit heeft gepleegd, waarop maximaal een gevangenisstraf is gesteld (in het Wetboek van Strafrecht) van zes jaar gevangenisstraf. Dat lijkt veel, maar in feite zijn enorm veel strafbare feiten hierdoor onder het bereik van de strafbeschikking gebracht. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • Een strafbeschikking voor mishandeling
 • Een strafbeschikking voor bedreiging of belediging
 • Een strafbeschikking voor stalking
 • Een strafbeschikking voor diefstal of verduistering
 • Een strafbeschikking voor hennepteelt
 • Een strafbeschikking voor valsheid in geschrift of oplichting.

Kortom, voor veel strafbare feiten kan de Officier van Justitie of de parketsecretaris, buiten de rechter om, u een straf opleggen als hij of zij daar aanleiding voor ziet. Door het opleggen van de strafbeschikking staan zowel straf als uw schuld vast, tenzij u zelf in actie komt en tijdig verzet (bezwaar) instelt tegen de strafbeschikking. Als u dat niet tijdig doet, of u voldoet aan de strafoplegging (bijvoorbeeld door betaling van de geldboete op het Politiebureau) kunt u daar niets meer aan doen en krijgt u een aantekening op uw Strafblad. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor uw werk, mocht u een Verklaring over het Gedrag (VOG) nodig hebben.

Strafbeschikking: Oproeping ontvangen voor OM hoorzitting

Als u een voornemen tot oplegging van een strafbeschikking ontvangt van de Officier van Justitie, dan houdt dat in dat de Officier van Justitie een straf wil opleggen. Dit is vreemd, want eigenlijk zou de rechter een straf moeten opleggen! En dat is ook de reden waarom het verstandig is een strafbeschikking niet te accepteren en eerst contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat! Betaal de strafbeschikking dan ook niet zonder eerst overleg te hebben gehad met een ervaren advocaat. Anders staan uw straf en schuld vast en kunt u daar nooit meer wat aan veranderen.

 

Klik hier voor gratis vrijblijvend contact met een ervaren strafbeschikking advocaat

 

Strafbeschikking: Te eenvoudige toepassing in de praktijk en rechtsdwalingen

Het Openbaar Ministerie zou volgens de wetsgeschiedenis en zijn eigen beleidsregels, géén strafbeschikking mogen opleggen als er twijfel is aan uw schuld. Maar ja, daar wrikt zich nu juiste de schoen! Want u kunt wel twijfelen aan uw schuld en mogelijk ook een toekomstig rechter, als die al naar de zaak kijkt, maar als het Openbaar Ministerie niet twijfelt, zullen ze gewoon de strafbeschikking opleggen! Het is immers de aanklager zelf! Het adagium: 'Wij van WC-Eend, adviseren WC-Eend' dringt zich in de strafbeschikking-praktijk regelmatig op.

Wij constateren een grote mate van tunnelvisie bij het Openbaar Ministerie, als een strafbeschikking wordt opgelegd. Vaak zijn strafdossiers niet eens compleet en wordt dan op basis van alleen een kort politieverslag een straf uitgedeeld. Dat men dan niet 'twijfelt' is niet zo vreemd: Immers, het dossier is incompleet en mogelijk zijn niet alle (ontlastende) getuigen gehoord. Zeker met de enorme bezuinigingsdrift de afgelopen jaren van het Openbaar Ministerie, zal het aantal zwakke zaken, die bij de rechter tot vrijspraak zouden leiden of in elk geval een lagere straf, naar onze overtuiging alleen nog maar toenemen. Als 'reflex' hierop lijkt de Staat te schieten in de gedachte, om alleen nog maar meer (eenvoudiger, sneller en vaker) strafbeschikkingen te gaan uitdelen. En zo wordt het probleem alleen maar groter. Met u als verdachte als jammerlijk middelpunt...

 

Strafbeschikking: Wij bereiken regelmatig sepot of lagere straffen

Er werken zeker deskundige mensen bij het Openbaar Ministerie. Wat u moet weten is echter dat wij als advocaat met grote regelmaat zaken tegenkomen die niet tot een veroordeling zouden leiden bij de rechter of tot géén of een zeer lage straf. Niet zelden 'probeert' de parketsecretaris tijdens een gesprek (de om hoorzitting) een strafvoorstel er doorheen te krijgen. Opmerkingen dat een rechter toch zeker een zwaardere straf zal opleggen, worden daarbij niet geschuwd. Dit terwijl dat in beginsel niet eens mag worden gevraagd op grond van de eigen richtlijn van het Openbaar Ministerie en in de rechtspraktijk nagenoeg nooit waardere straffen worden opgelegd door een rechter. Regelmatig wordt na onze verdediging bij een om zitting de strafbeschikking alsnog gewijzigd in een sepot danwel een zeer lage straf. Kortom: Twijfelde men niet, na onze bijstand toch weer wel! Het is dan ook belangrijk nooit alleen op de mededelingen van het Openbaar Ministerie af te gaan en een advocaat in te schakelen (klik hier), die u eerlijk adviseert wat uw kansen zijn en u bijstaat in het hele strafproces. Wij bereiken met u dan het optimale resultaat, waar u dan ook van kunt uitgaan.

 

Strafbeschikking Omzitting & Strafbeschikking per gewone post

Het Openbaar Ministerie kan u een strafbeschikking toesturen per post, of deze u uitreiken tijdens een zogenaamde om zitting. Tijdens dit gesprek wordt u dan een straf opgelegd. Wij gaan vaak mee als advocaat tijdens een omziting om een sepot of lage(re) straf te bereiken. Vaak wordt een veel te hoge straf voorgesteld, is onze ervaring. Ook bereiken wij regelmatig dat alsnog een sepot plaatsvindt, terwijl eerder een straf was voorgesteld of opgelegd. U kunt er beter dus niet alleen voorstaan bij een omzitting. Los van de inhoudelijke discussie, die vaak juridisch lastig is voor een leek, brengt een strafzaak ook de nodige emoties met zich mee. Bovendien is onze ervaring dat een verdachte 'kan roepen wat die wil', maar het bereiken van een gewenste oplossing is vaak dan niet mogelijk. Het is vaak: ' Ja of Nee' (Dus: 'Accepteer maar of ga maar naar de rechter').

Ook als u een strafbeschikking per post ontvangt is het verstandig contact met ons op te nemen, omdat als u niets doet uw straf en aantekening op uw strafblad al na 2 weken definitief wordt. Deze termijn begint op het moment dat u de strafbeschikking heeft ontvangen of het moment waaruit blijkt dat u met de strafbeschikking bekend bent geraakt. Deze termijn is fataal en zeer hard. U wordt daar bijna altijd aan gehouden!

 

Steeds meer omzittingen: 'De politie is niet uw vriend!'

Tegenwoordig worden steeds meer strafbeschikkingen uitgedeeld via zogenaamde omzittingen. Waarom eigenlijk? Zo probeert het Openbaar Ministerie duurdere zittingen bij de rechter te voorkomen. Voor de Officier van Justitie is dit een eenvoudige en goedkope manier om zaken af te doen: In feite gaat deze 'op de stoel van de rechter zitten'. Op zich is daar niets mis mee, mits u maar weet dat de Officier van Justitie een eigen belang heeft om de zaak af te doen en geen onafhankelijke rechter is. En dat u voldoende begrijpt wat uw straf is en de gevolgen daarvan voor uw strafblad. Dat wordt vaak door onze cliënten niet goed begrepen, omdat men het idee heeft een oproeping te krijgen om voor een 'soort van rechter' te verschijnen. Het woord 'zitting' op deze oproeping, vinden wij eigenlijk misleidend. Er is namelijk helemaal geen sprake van een zitting, maar van een gesprek met de aanklager die u een straf wil opleggen. Een straf die u helemaal niet hoeft te accepteren! Daarbij hebben mensen vaak het idee de strafbeschikking maar beter te kunnen adviseren omdat - en dat wordt regelmatig ook gewoon gezegd tijdens het gesprek - men anders 'naar de rechter moet' en het dan 'allemaal wel eens veel erger zal kunnen worden' Ten slotte is het vaak helemaal niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het accepteren van een strafbeschikking: Het krijgen van een strafblad (aantekening) voor een dan als vaststaand gepleegd misdrijf.

 

Een verdachte wordt overvallen bij een OM strafbeschikking zitting

Al deze zaken worden helaas niet altijd goed duidelijk gemaakt en mensen voelen zich vaak 'overvallen' tijdens een omzitting. Dit is soms maar niet altijd te verwijten aan de Officier van Justitie of parketsecretaris (assistent), maar is begrijpelijk gezien de soort procedure die men heeft ontworpen voor een strafbeschikking. U bent immers in een 'afhankelijke' positie, in een strafproces waar u mogelijk weinig ervaring mee heeft en zit in feite met de tegenstander (aanklager) aan tafel tijdens de om zitting. U bent een leek, juridisch en afhankelijk. Men zegt wel eens als een verdachte door de politie wordt verhoord: ' De politie is niet uw vriend'. Hier geldt: 'Justitie is niet uw vriend'! Ga dus nooit alleen naar een omzitting en schakel een advocaat in.

 

Klik hier voor gratis vrijblijvend contact met een advocaat voor uw strafbeschikking

 

Strafbeschikking verzet

Betaal ook nooit een strafbeschikking voordat u overleg heeft gehad met ons als advocaat. U kunt na betaling namelijk geen verzet meer instellen. Dat is bezwaar maken tegen de opgelegde straf door de Officier van Justitie. De termijn voor het instellen is ook erg kort, namelijk twee weken (in het algemeen) nadat u met de strafbeschikking bekend bent geraakt. Daarna staat de straf vast en wordt deze, samen met de 'feitcode' (het feit dat u zou hebben gepleegd, zoals mishandeling, valsheid in geschrift, belediging, bedreiging of diefstal) op uw strafblad vermeld. U kunt hier mee te maken krijgen als u een verklaring over uw gedrag nodig heeft voor uw baan met alle vervelende gevolgen van dien. Het instellen van verzet kan in persoon, maar ook per post of door een advocaat die als uw gemachtigde optreedt. Wij stellen tijdig verzet voor u in als daarvoor aanleiding is en bewaken een goede ontvangst daarvan.

 

Ben ik verplicht een strafbeschikking te accepteren zonder advies van een advocaat?

Zeker niet. Sterker nog, wij vinden het als ervaren strafrechtadvocaat zeer onverstandig om een straf van een Officier van Justitie 'maar' te accepteren, zonder goed naar de zaak te hebben gekeken. Regelmatig behandelen wij strafzaken die, als die bij de rechter voor zou komen, mogelijk tot een vrijspraak zou leiden. Ook worden regelmatig veel te hoge straffen uitgedeeld door het Openbaar Ministerie. U wordt dan voorgehouden dat dit toch een passende en redelijke straf is,waarbij men vaak schermt met richtlijnen die eigenlijk veel hogere straffen voorschrijven. Wat er dan niet wordt 'bijverteld', is het feit dat deze richtlijnen zogenaamde 'Openbaar Ministerie Richtlijnen' zijn, die door de rechter vaak niet worden gevolgd...

 

Wat kunt u voor mij als advocaat betekenen?

Als advocaat adviseren wij u over uw mogelijkheden en over het eventueel instellen van verzet tegen uw strafbeschikking. Dat nemen wij uit handen; wij stellen dat dan voor u in en zorgen dat wij het strafdossier ontvangen en met u kunnen bespreken. Wij geven u een goed advies over uw positie en over een haalbare goede afloop. Wij controleren het dossier op vormfouten, beoordelen uw positie en bespreken met u een strategie om tot het maximale resultaat te komen.

De advocaat die contact met u opneemt en u eventueel verder bijstaat, is een ervaren strafrechtadvocaat en specialist. Wij behandelen veel verzet-zaken per jaar naar tevredenheid van veel cliënten. WIj staan bekend om onze duidelijke en directe aanpak van zaken. Als u wilt weten of onze aanpak ook bij u past, verwijzen wij u graag naar de beoordelingen van eerdere cliënten die wij hebben bijgestaan in strafzaken en verzetzaken. Als wij u verder helpen gaan wij ook met u mee naar een eventuele omzitting of een zitting bij de rechter. U staat er dus niet alleen voor.

 

Zijn aan het gesprek over mijn strafbeschikking kosten verbonden?

Zeker niet. Wij zijn transparant en eerlijk over onze diensten. Het eerste gesprek met u is altijd vrijblijvend en gratis. Mochten wij verder voor u aan de slag gaan, dan bespreken wij altijd voorafgaand met u de eventuele kosten voor een verzetprocedure. Ook leggen wij gemaakte afspraken altijd helder vasy. Mogelijk komt u in aanmerking voor een prodeo advocaat? Is een lage vaste prijs voor uw strafzaak - die altijd onze voorkeur heeft en ook van onze cliënten - mogelijk in uw zaak? Wij werken als strafrechtadvocaat tegen redelijke tarieven en krijgen eigenlijk nooit klachten over onze declaraties. En dat houden wij graag zo! Wij besteden liever deze tijd aan een goede behandeling van uw en onze strafzaak!

Spreekt onze aanpak u aan, vul dan het formulier in en een van onze advocaten neemt gratis en vrijblijvend contact met u op voor uw strafbeschikking en eventuele verzetprocedure.

Direct contact met een Advocaat

Vul het formulier in en een ervaren advocaat neemt gratis contact op voor uw strafbeschikking en verzet

uw gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding (controleer het slotje in uw adresbalk)

Wat wij u bieden

 1. Deskundig advocaat adviseert over uw strafbeschikking
 2. Hulp bij het instellen van verzet (bezwaar)
 3. Binnen 24 uur contact met een advocaat 
 4. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
 5. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo).
 6. Directe Email en 06-nummer advocaat

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.